Język angielski zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej Zeszyt ćwiczeń. Szkoły ponadgimnazjalne

Podręczniki

Informacje

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej obejmuje następujące treści: przewodniki i izolatory, budowa atomu, obwody elektryczne, elektryczność, budowa i naprawa sprzętu komputerowego, kable, narzędzia i materiały,...

Spis treści