Prawo pracownika do wypoczynku a regulacja prawna czasu pracy

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Problematyka czasu pracy była ostatnio podejmowana przez doktrynę prawa pracy zarówno w publikacjach monograficznych, jak i artykułach czy glosach. Temat rozprawy zasługuje jednak na aprobatę ze względu na odmienne od typowego ujęcie zagadnienia. Analiza kwestii czasu pracy z punktu...

Spis treści