Program Zapobieganiu Narkomanii Zeszyt nr 7 Substancje uzależniające

Poradniki

Informacje

Broszurę napisano z myślą o osobach angażujących się w zapobieganie zdrowotnym i społecznym problemom związanym z używaniem substancji uzależniających.Adresatami są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i pielęgniarki szkolne, policjanci, duchowni, osoby pracujące z rodzicami, liderzy...

Spis treści