Przysłówki reprezentujące pojęcie "granicy" we współczesnym języku polskim

E-książki

Informacje

W rozprawie opisano łączliwość składniową ponad 30 adwerbiów limitatywnych i zaproponowano dla nich reprezentacje semantyczne. Ich ogólny podział został dokonany na podstawie kryterium semantyczno-składniowego. Wyróżniono zatem przysłówki intensyfikujące, komentujące takie...

Spis treści