Wirtualne ciało sztuki

Podręczniki akademickie

Informacje

Jak rewolucja technologiczna XX wieku głęboko przeobraziła sztukę i jak wymusiła przewartościowanie materialnej podstawy dzieła?Elżbieta Wysocka sugestywnie pokazuje zmianę tradycyjnej postaci dzieła - opartej na trwałości jego fizycznego fundamentu - na współczesne formaty cyfrowe,...

Spis treści